Jak vysoké daně platí Britové

25.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jaké daně musí platit podnikatelé ve Velké Británii a jak vysoké mzdy musí vyplácet svým zaměstnancům?


Daňový systém ve Velké Británii

Britský daňový systém je založen na tradičním rozdělení na přímé a nepřímé daně. Hlavním výběrčím daní v Británii je finanční úřad. Celkové zdanění je v Británii jedno z nejnižších z členských zemí Evropské unie. Současně jsou však ve Velké Británii nižší všechny státní dávky, mnohé z nich jsou vypláceny v paušální výši. Hlavním důvodem, proč je v Británii nižší zdanění, jsou nízké odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

 • Daň z příjmů fyzických osob

Velká Británie má zavedeno progresivní zdanění, ale pouze se dvěma sazbami daně. Do ročního příjmu 37 400 GBP činí sazba daně 20 %, nad uvedenou hranici činí sazba daně 40 %. Ještě v roce 2007 byly tři sazby daně. Současně je však ve Velké Británii zavedena vysoká základní daňová úleva ve výši 6 475 GBP. Občané s ročním příjmem do 10 tisíc GBP tak prakticky odvádí státu minimální daně. Současně je zavedena poměrně vysoká sleva na manžela či děti.

V tabulce je uvedeno celkové zdanění ve Velké Británii u jednotlivých typů mezd za rok 2009. U mzdy ve výši 66 %, 100 %, 133 % a 166 % průměrné mzdy.

Odvody celkem Výše příjmu k průměrné mzdě

66% 100% 133% 166%
Centrální daň z příjmu 14,2 16,2 17,6 22,1
Místní daň z příjmu 0,0 0,0 0,0 0,0
Celkem daň 14,2 16,2 17,6 22,1
Pojištění 8,2 9,1 9,4 7,7
Odvody celkem 22,4 25,3 27,0 29,8
Pojištění placené zaměstnavatelem 9,5 10,6 11,2 7,7
Odvody celkem 29,2 32,5 34,3 29,8

Pramen: OECD, Tax Database, Table I. 5. Average personal income tax and social security contribution rates on gross labour income (2009)

 • Daň z příjmu právnických osob

Základní sazba daně z příjmu právnických osob činí 28 %. Současně jsou však zvýhodněny menší společnosti s ročním ziskem do 300 tisíc GBP, když jejich zisk je zdaněn 21% sazbou daně.

 • DPH

DPH se uplatňuje a vybírá v každém stádiu výroby a distribuce zboží a služeb. Plátcem výsledné daně je konečný spotřebitel. V Británii se uplatňují tři sazby daně: 17,5 %, 5 % a 0 %. Snížená 5% sazba daně je uplatněna např. na autosedačky, elektřinu, plyn… Nulová sazba DPH je uplatněna na základní potraviny, léky, zdravotní a ochranné pomůcky, knihy, noviny a časopisy, dětskou obuv a oblečení… Registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty je živnostník nebo firma, která dosáhla ročního obratu více než 67 000 GBP za předcházejících 12 měsíců.

 • Sociální a zdravotní pojištění

Ve Velké Británii se platí sociální a zdravotní pojištění dohromady, jedná se o příspěvky do národního pojištění. Zaměstnavatel odvádí 12,8 % a zaměstnanec 11 % ze své hrubé mzdy. Do ročního výdělku 5 225 GBP se však neplatí žádné odvody a při výdělku nad 34 840 GBP se odvádí na pojistném o 1 % více. Ve Velké Británii je vysoká spoluúčast při lékařském ošetření. Např. pacienti platí paušální poplatek 7,20 GBP za medikament. Za lék pro děti do 16 let, studenti denního studia, občané starší 60 let, těhotné ženy, ženy do jednoho roku po porodu, občané se zdravotním postižením a sociálně slabí občané neplatí žádný poplatek. V plné výši platí pacienty stomatologické ošetření a vysoké jsou i poplatky za pobyt v nemocnici.

 • Ostatní vybrané daně
  • Sazba daně z kapitálových zisků činí 18 % (fyzické osoby však neplatí daň z kapitálových zisků až do zisku 10 100 GBP).
  • Dědická daň má jednotnou sazbu 40 % (dani však nepodléhá majetek až do výše 325 000 GBP).
  • Sazba daně z převodu nemovitosti se pohybuje od 1 % po 4 % (závisí na kupní ceně a lokalitě, v zákonných případech se dokonce daň neodvádí).
  • Spotřební daň je uvalena na alkoholické nápoje, tabák, tabákové výrobky, pohonné hmoty a paliva. V porovnání s ostatními zeměmi EU jsou sazby podprůměrné. Musí však být dodržena minimální sazba daně stanovená směrnicemi EU.


Jak vysoké mzdy jsou ve Velké Británii?

Průměrná mzda za rok 2009 činila 33 745 GBP za rok. Minimální měsíční mzda od 1. 9. 2009 činí 1 005 GBP. Zaměstnanci mají ze zákona nárok minimálně na 20 dní dovolené za rok. Za práci přesčas náleží 50% příplatek a počet přesčasových hodin není omezen. Trh práce Velké Británie vykazuje dle hodnocení Světové banky z evropských zemí nejnižší rigitu pracovní síly z členských zemí EU a vykazuje podobné hodnoty jako USA či Kanada.

Míra rigity pracovní síly sestavovaná Světovou bankou je důležitým ukazatelem pro zahraniční investory. Čím je tento ukazatel nižší, tím lépe zaměstnavatel optimalizuje počet svých zaměstnanců a snižuje náklady spojené s přijímáním a propouštěním zaměstnanců. Do míry rigity pracovní síly se promítá především legislativní úprava pracovně-právních vztahů.

Státní svátky jsou: New Year´s Day (Nový rok) – 1. ledna, Good Friday (Velký pátek) – pohyblivé datum, Easter Monday (Velikonoční pondělí) – pohyblivé datum, May Day (Svátek práce) – 1. květan, Spring Bank Holiday – 29. května, Summer Bank Holiday – 28. srpna, Christmas Day (Boží hod vánoční) – 25. prosince, Boxing Day (2. svátek vánoční) – 26. prosince. Ve Skotsku je navíc volno dne 3. ledna (Bank Holiday), V Severním Irsku je potom navíc Patrick´s Day (Den sv. Patrika) – 17. března a Orangemen´s Day – 12. července.

Prameny:

 • OECD: Tax Database 2010
 • The Worldbank – Doing Business 2010
 • CIA (Central Inteligence Agency) – The World Factbook 2009
 • Global Property Guide – United Kingdom of Great Britain

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.