Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Prodlouží se lhůta pro vyměření daně?

Firemnifinance.cz

Jedním z vládních návrhů je i prodloužení lhůty pro vyměření daně na pět let. Prozatím se tento návrh nepodařilo prosadit. Jaká je lhůta pro dodatečné doměření daně v současné době? Jaký je rozdíl mezi lhůtou pro vyměření daně a promlčecí lhůtou?

 

Při zjištění chyby v placení daně by měl každý daňový subjekt svoji chybu okamžitě napravit a podat dodatečné daňové přiznání. Při zjištění nesrovnalosti ze strany finančního úřadu hrozí nejenom doměření daně, ale i sankce. Spoléhat na promlčení daně je nerozumné.


Do kdy lze nyní daň doměřit?

Lhůta pro vyměření daně je upravena v § 47 zákona č. 337/1992 Sb, o správě daní a poplatků.

  • Pokud zákon o správě daní a poplatků nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet, po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

Lhůta pro vyměření daně se liší, protože každá daň má jinou splatnost. Např. u daně z příjmu fyzických osob nemůže finanční úřad vyměřit či dodatečně vyměřit daň za rok 2009 (daňové přiznání bylo podáno v roce 2010) po roce 2013. Dlouhodobá praxe tedy byla taková, že musí uplynout 3 roky od konce roku, ve kterém se daňové přiznání podalo. Dle rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS 1611/07 ze dne 2. 12. 2008) však již nelze např. daň za rok 2009 doměřit v roce 2013. V jednotlivých případech však záleží na rozhodnutí soudu v konkrétních případech.


Jak to bude příští rok?

Od příštího roku bude situace jednoznačnější, protože vstupuje v platnost od 1. ledna 2011 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. Čtěte také zprávu Nový daňový řád od příštího roku 2011. V § 148 uvedeného zákona je stanoveno:

  • Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové přiznání.

V praxi tak bude např. u daně z příjmu možné doměřit daň z příjmu fyzických osob za rok 2010 do konce března roku 2014. V případě, že živnostníkovi zpracovává přiznání daňový poradce a má termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2010 do konce června roku 2011, potom bude termín pro doměření daně ze strany finančního úřadu do konce června 2014.


Již nyní je lhůta pro doměření daně delší

Vláda plánuje zvýšení lhůty pro doměření daně na 5 let. Již nyní je však lhůta v některých případech dostatečně dlouhá a v některých případech může činit až 10 let (dle § 47 zákona o správě daní a poplatků).

  • Byl-li před uplynutím lhůty pro vyměření daně učiněn úkon směřující k vyměření daně nebo jejímu dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl daňový subjekt o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit daň však lze nejpozději do deseti let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení, nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde byla současně povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat.

V praxi tedy stačí zahájit ve stanovené tříleté lhůtě daňovou kontrolu a lhůta pro doměření daně běží znovu.


Kdy je daň promlčena?

Promlčecích lhůt je v české legislativě celá řada. Pro daňové účely je promlčecí lhůta stanovena zákonem o správě daní a poplatků, a to v § 70. Právo vybrat a vymáhat daňový nedoplatek se promlčuje po šesti letech po roce, ve kterém se stal tento nedoplatek splatným. Stejná promlčecí lhůta je např. i u pokut za dopravní přestupek. Promlčecí doba se ze zákona staví, např. v případě, že věřitel uplatnil v promlčecí době právo u soudu, právo bylo pravomocně přiznáno a u soudu byl navržen návrh na výkon rozhodnutí (např. srážkami ze mzdy, prodejem movitých či nemovitých věcí, přikázáním z účtu…). Promlčecí doba, která uběhla před překážkou a po jejím skončení se sčítá. Když daňový dlužník u promlčené daně písemně namítne promlčení, není již povinnen tento nedopaltek na dani uhradit. Promlčené právo ze zákona tedy nezaniká, ale při vznešení námitky promlčení se ho nejde domáhat soudní cestou.


Zjistil jsem chybu, jak postupovat?

Při zjištění nedostatku či nesrovnalosti v podaném daňovém přiznání je nejlepším řešením pro firmu i živnostníka podat dodatečné daňové přiznání a daň dodatečně uhradit. Čím dříve k úhradě dojde, tím lépe. Šance na promlčení je minimální. Finanční úřady své pohledávky rok od roku lépe kontrolují, spravují a vymáhají.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo