Slovensko má jedno z nejnižších daňových zatížení

20.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Slovensko je náš dlouholetý obchodní partner a i díky neexistenci jazykové bariéry je pro mnoho českých podnikatelů přirozeným odbytištěm. Jaké je finanční pozadí založení společnosti na Slovensku a daňové zatížení?

Finanční nároky na založení firmy

Na Slovensku je nejčastějším typem společnosti společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Základní jmění u společnosti s ručením omezeným činí 5 000 €, u akciové společnosti činí základní jmění 25 000 €.

Společnost s ručením omezeným může mít i pouze jednoho společníka, maximální počet společníků je 50. Každý společník musí investovat nejméně 750 €. Každý společník ručí za závazky společnosti do výše svého nesplaceného vkladu. Oprávnění k podnikání vzniká zápisem do obchodního rejstříku na příslušném Obchodním soudu. Podmínkou pro zápis do obchodního rejstříku je zakládací listina ve formě notářského zápisu, bezúhonnost společníků, povinnost vložit u společníka minimální vklad.

Dále je nutno počítat s výdaji za notáře a osvědčení k podnikání. Nejméně 30 % z každého příspěvku musí být splaceno před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Před zápisem akciové společnosti do obchodního rejstříku musí být splacených 30 % peněžních vkladů a všechny nepeněžité vklady.


Jak se vyvíjejí daně na Slovensku

K růstu slovenské ekonomiky v posledních letech značně přispělo snížení daňového zatížení v zemi. Celkové daňové zatížení na Slovensku je 29,3 % k HDP. Po Irsku je druhé nejnižší z členských zemí OECD. Od 1. ledna 2004 platí na Slovensku daňový systém, ve kterém byla zavedena rovná daň ve výši 19 % pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Současně byla reformou zrušena daň darovací, dědická a daň z převodu nemovitostí. Majetkové daně jsou tedy na Slovensku, oproti ostatním vyspělých zemím světa, minimální. Sazba daně z příjmu fyzických osob se tedy od roku 2004 na Slovensku neměnila, takhle dlouhý časový úsek beze změny je v Evropě výjimečný. Pro ekonomiku však velmi pozitivní. Podívejme se na nejdůležitější daně.

 • Daň z příjmu fyzických osob

  Sazba daně je 19 %. Nezdanitelná část základu daně je:

  • 4 025 € (měsíčně 335 €), pokud základ daně plátce daně za rok je roven nebo nižší 15 387 €
  • 7 872,48 € - (základ daně děleno čtyřmi), pokud základ daně pláce daně je vyšší než 15 387 €

  U hrubého příjmu 1 000 € dosahuje čistá mzda 765,20 €, náklady zaměstnavatele přitom činí 1 352 €. V tomto případě činí celkové zdanění práce 43,4 %.

 • Daň z příjmu právnikých osob

  Na Slovensku je zavedena 19% sazba daně z příjmu právnických osob. Z členských zemí OECD je nižší sazba pro právnické osoby pro rok 2010 pouze v Irsku (12,5 %), Islandu (15 %) a Chile (17 %). Stejná sazba daně je ještě v Česku, Polsku a Maďarsku.

 • DPH

  Základní sazba DPH činí 19 %. Od ledna příštího roku však dojde ke zvýšení DPH na 20 %. Snížená sazba DPH činí 10 % a super snížená 6 %.

 • Sociální pojištění

  Zaměstnanec odvádí na sociálním pojištění 9,4 % ze své hrubé mzdy. Sociální pojištění zahrnuje odvody na nemocenské pojištění, důchodové pojištění, invalidní pojištění a pojištění v nezaměstnanosti. Zaměstnavatel odvádí na sociálním pojištění 25,2 % z hrubé mzdy svého zaměstnance.

 • Zdravotní pojištění

  Zaměstnanec odvádí na zdravotním pojištění 4 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí na zdravotním pojištění 10 % z hrubé mzdy svého zaměstnance.


Jak vysoká je průměrná mzda?

Průměrná mzda za první pololetí letošního roku činí 741 €. Minimální mzda činí od prvního ledna 308 € měsíčně. Míra nezaměstnanosti za druhé čtvrtletí roku 2010 činí 14,4 % (za první čtvrtletí 15,1 %). Za druhé čtvrtletí roku 2009 činila nezaměstnanost 11,3 %. Za práci přesčas náleží zaměstnanci 25% příplatek a je povoleno 468 přesčasových hodin za rok.

Státní svátky jsou: 1. ledna - Den vzniku Slovenské republiky, 5. července – Svátek sv. Cyrila sv. Metoděje, 29. srpna – Výročí Slovenského národního povstání, 1. září – Den Ústavy Slovenské republiky, 17. listopadu – Den boje za svobodu a demokracii. Dny pracovního klidu jsou: 6. ledna, Velký pátek (pohyblivé datum), Velikonoční pondělí (pohyblivé datum), 1. května, 8. května, 15. září, 1. listopadu, 24. prosince, 25. prosince a 26 prosince.

Všechny díly včetně dalších zemí najdete v sekci Seriály.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.