Důležitá je mobilita informačního systému

23.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Otázku, kterou si dříve nebo později klade každý, kdo se pohybuje v oblasti IT, je jak vybudovat nový, popřípadě změnit informační systém pro malé a střední firmy. Pokud si tuto otázku zkusíme položit v dnešním světě, pak je třeba si uvědomit zejména vstupní podmínky, v jakých se v současné době nacházíme. Obor IT je velmi dynamický, firmy přichází se stále novými a radikálními řešeními, a to přináší nové a mnohdy značně odlišné možnosti, něž které existovaly před několika lety.

Současně se pozvolna mění celkové pojetí struktury a fungování trhu, tedy především firem, které zacházejí s informacemi ať již v jakékoliv firmě. Koneckonců změna pojetí se týká i výrobních firem, které mají svoje cestující obchodníky, presales a podobné profese, které nejsou svými povinnostmi drženy u výrobních linek.


Důležitá je mobilita

Odhaduje se, že až třetina zaměstnanců je mobilních, a nebo pracují z domova. Ti se do firmy vracejí jen na jednání, při kterých koordinují svoji činnost a reportují výsledky. Odhady dokonce tvrdí, že v USA dva z pěti zaměstnanců pracují alespoň dva dny v měsíci doma. To vede k významným úsporám nákladů na firemní prostory, i když takový způsob práce klade úplně jiné nároky na informační síť společnosti.

Díky tomuto rozložení pracovních sil společnosti je třeba brát v potaz fenomén Cloud Computingu a Outsoucingu při používání a především při vytváření firemních sítí. Dříve byly firemní sítě silně centralizované použitím velkých sálových počítačů. Později se IT distribuovalo použitím jednotlivých plnohodnotných PC. Ještě později si firmy budovaly svoje serverovny s vlastní správou a s vlastním IT oddělením specializovaným na jejich správu.

Toto se v posledních letech výrazně změnilo a může za to nejen změněný firemní přístup, ale také stále ještě existující finanční krize, která volá na všechny jedno heslo „zefektivnit a ušetřit“. Proto firmy přecházejí z „centralizovaných serveroven“ a rozsáhlých IT oddělení na co nejefektivnější využití zdrojů a tím je decentralizace, outsourcing a Cloud Computing. IT oddělení značně zeštíhlela nebo zcela zmizela.


Je práce z domova opravdu efektivní?

Pro IT tak vzniká nová řada otázek, problémů a úkolů. Nejdůležitější je ověřit, zda práce z domova je opravdu efektivní. Dnes už není sporu o tom, že je. Vznikají ale i problémy. Například jak zajistit všem zaměstnancům přístup k firemním zdrojům a přitom se dostatečně postarat o bezpečnost těchto zdrojů, a to jak proti vnějšímu narušiteli, tak před vlastními zaměstnanci. Zde se jako vhodná cesta osvědčují různé systémy Data Lost Prevention, který chrání jak před vnějšími intrudery, tak především před neoprávněným nakládáním s daty vlastními zaměstnanci, což je novinka.

Je však třeba dodat, že ačkoliv se práce mimo firmu může zdát jako optimální řešení, tak občasné schůzky (alespoň jednou týdně) a vůbec osobní interakce uvnitř firmy jsou nezbytné především kvůli týmové spolupráci. Další oblastí, kterou není rozhodně možné řešit vzdáleně jsou například aktivity spojené s opravami a údržbou hardware a podobně.


Jak tedy na informační systém firmy?

Každé změně informačního systému společnosti, nebo každému vybudování nového IS pro společnost musí předcházet kvalitní analýza. Ta by měla zodpovědět několik zásadních otázek.

  • 1. Jak bude firma strukturovaná a jak bude fungovat?
  • 2. Jak zabezpečím přístup k datům mobilním pracovníkům a Home Office?
  • 3. Co si firma bude spravovat sama a co svěří externím firmám?
  • 4. Jakou předpokládá (nebo požaduje) životnost systému?
  • 5. Jakou požaduje jeho dostupnost?
  • 6. Jaké budou dopady na společnost v případě výpadku informačního systému?
  • 7. Kolik na to mám financí?
  • 8. Jaký bude rozpočet na údržbu?

Pak samozřejmě přicházejí další detailnější otázky, nicméně základní myšlenou je a v průběhu celého budování musí být, že TO musí fungovat, fungovat efektivně a co nejlevněji.

V dalším článku se podíváme na datová propojení a rizika.

Autor pracuje pro společnost Auriga.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.