Jaké daňové povinnosti nás čekají v srpnu

03.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Začátkem každého měsíce vám přinášíme přehled daňových povinností, tentokrát na srpen 2010.

Pondělí 2. srpen

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2010
 • Sociální pojištění - přehled OSVČ za rok 2009 u osob, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání

  OSVČ, kteří nepodávají daňové přiznání z důvodu dle zákona o daních z příjmů, podají přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ

Pondělí 9. srpen

 • Spotřební daně - splatnost daně za červen 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

  Více v průvodci Spotřební daň.

 • Sociální pojištění - doplatek pojistného OSVČ za rok 2009

  Pokud daňové přiznání bylo podáno daňovým poradcem s odkladem do 30.6.2010, mohl být podán přehled za OSVČ do 30.7.2010 (30 dnů), pak platba musí být uhrazena do osmi dnů po podání přehledu. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Zdravotní pojištění - odvod zálohy OSVČ za červenec 2010

  Řádná záloha za červenec vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1601 Kč. Maximální částka je 19 205 Kč. Více v průvodci Zdravotní pojištění OSVČ.

Úterý 10. srpen

 • Sociální pojištění - doplatek pojistného OSVČ za rok 2009 u osob, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání

  Pokud OSVČ, nepodávají daňové přiznání z důvodu dle zákona o daních z příjmů ( např. mají jen osvobozené příjmy), podají přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2009 do 2.8.2010 a platba musí být uhrazena do osmi dnů po podání přehledu. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

Pátek 20. srpen

 • Daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

  Odvádí zaměstnavatel za zaměstnance ve výši 15% ze superhrubé mzdy zúčtované v červenci, z toho odečte základní odpočet na poplatníka, případně na děti. Vyjde-li záporná částka vrací se formou bonusu - zde je nutné podat speciální žádost.

 • Sociální pojištění - odvod zálohy OSVČ za červenec 2010

  Řádná záloha za červenec vypočítaná z posledního podaného přehledu. Minimálně se jedná o částku 1731 Kč. Maximální částka je 27 693 Kč. Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného na dobrovolné nemocenské pojištění OSVČ za červenec 2010

  Více v průvodci Sociální pojištění OSVČ.

 • Sociální pojištění - odvod pojistného za zaměstnavatele i za zaměstnance za červenec 2010

  Jedná se o odvod z hrubé mzdy zúčtované v červenci. Odvádí zaměstnavatel ve výši 25% z hrubé mzdy a za zaměstnance ve výši 6,5% z hrubé mzdy. Obě tyto částky odesílá zaměstnavatel. Více v průvodci Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

Úterý 24. srpen

 • Spotřební daň - splatnost daně za červen 2010 (pouze spotřební daň z lihu)
 • Spotřební daň - podání daňového přiznání za červenec
 • Spotřební daň - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za červenec

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

Středa 25. srpen

 • Daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec 2010

  Platba na základě podaného přiznání. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Daň z přidané hodnoty - souhrnné hlášení za červen

  Souhrnné hlášení podává měsíčně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU formou prodeje zboží.

  Souhrnné hlášení podává čtvrtletně ten kdo uskutečnil plnění v jiném členském státě EU jen formou poskytnutí služeb, jakmile však prodá zboží podává SH již nadále do konce roku měsíčně. Více v průvodci Daň z přidané hodnoty.

 • Energetické daně - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2010
 • Spotřební daň - podání daňového přiznání za červenec
 • Spotřební daň - podání daňového přiznání při uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, ekologické nafty a ostatních benzinů za červenec

  Podává se pouze pokud vznikne nárok na vrácení. Více v průvodci Spotřební daň.

Úterý 31. srpen

 • Daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2010
 • Daň z nemovitostí - splátka daně u poplatníků-zemědělců s povinností větší než 5 tis. Kč.

  U poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb, jejichž celková roční daňová povinnost je vyšší než 5 000 Kč, jsou povinny uhradit první splátku ve výši 1/2 z celkové výše daně. Více v průvodci Daň z nemovitosti.

Je nutné aby platba byla připsána na účet příjemce v den uvedený na kalendáři. Doporučujeme tedy platbu převodem provést v den, který předchází dni uvedenému v kalendáři.

Pokud potřebujete poradit, obraťte se na naší daňovou poradnu.

Autor pracuje pro společnost TaxPoint.
TaxPoint