Firemní poradna: Jak založit klub

30.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V naší firemní poradně jsme řešili téma založení klubu. S tím souvisí celá řada předpisů, kterých je třeba se držet.

Na začátku byl tento dotaz: Dobrý den, chystáme se založit klub, který má být určen pouze svým členům a budou se v něm příležitostně pořádat koncerty a tudíž také prodávat něco k pití. Nedaří se mi dohledat v zákonech, co všechno je potřeba ještě dodržet a mít, kromě oprávnění k podnikání. Jaké jsou podmínky provozu takového klubu, co hygiena atp. Moc děkuji za jakékoli nasměrování a radu.


Soukromý klub - je to vůbec legální

Tato otázka není vůbec od věci. Zákon o ochraně spotřebitele totiž v § 6 stanoví, že "prodávající nesmí při prodeji výrobků nebo poskytování služeb spotřebitele diskriminovat." Tím, že někomu omezíte vstup, se ale takto chováte. Soukromých klubů je na trhu mnoho, takže je to tolerované. Doporučuje se ale sdělit to už při ohlášení živnosti a upozornit na to i u vstupu do klubu například vývěskou.


Živnostenské oprávnění

Pokud chcete provozovat klub, je zapotřebí získat oprávnění k provozování živnosti "Hostinská činnost". Ta patří mezi tzv. řemeslné živnosti, to znamená, že kromě všeobecných podmínek (dosažení 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost) musíte splnit i příslušné vzdělání. Více v detailu živnosti Hostinská činnost.


Administrativa

Jednak musíte ohlásit živnost, to učiníte tzv. jednotným registračním formulářem, který můžete předložit například na Czechpointu. Tímto formulářem se zároveň zaregistrujete na všech důležitých úřadech – finanční úřad, ČSSZ, zdravotní pojišťovna. Formulář je ke stažení v sekci Formuláře ke stažení.

Druhý krok je pak zápis do obchodního rejstříku, pokud půjde o s.r.o. Pro zápis je nejprve zapotřebí rozhodnutí valné hromady. Teprve poté je možné podat návrh na zápis do obchodního rejstříku na tzv. rejstříkový soud, což je krajský soud vedoucí obchodní rejstřík. Formulář návrhu na zápis do obchodního rejstříku je pro různé právní formy k dispozici opět v sekci Formuláře ke stažení.

Proces založení živnosti a založení obchodní společnosti (s.r.o. a další) popisujeme v našich průvodcích.


Jaké předpisy je třeba dodržet

V případě provozování hostinské činnosti (bez ohledu na skutečnost, zda je provozovna označena jako 'klub' či jiným způsobem), se jedná například o hygienické předpisy. Jde především o nařízení ES 852/2004 a zákon č. 137/2004.

Podle § 49 zákona č. 137/2004

  • v prostorách, kde se manipuluje s potravinami, se nesmí přechovávat předměty nesouvisející s výkonem pracovní činnosti,
  • do prostoru manipulace s potravinami nesmí být připuštěny nepovolané osoby,
  • pro úklid se smí použít jen mycí, čisticí a dezinfekční prostředky, které jsou určeny pro potravinářství,
  • v prostorách manipulace s potravinami a v prostorách, kde se myje nádobí, se nesmí kouřit.

Dodržet musíte i technické normy na šatny, umyvadla a záchody. K tomu se váže ČSN 73 4108.

Při provozování klubu se také řeší otázka kouření. Jde o zákon č. 379/2005, o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Tento zákon v § 8 zakotvuje na vymezených místech zákaz kouření, kde je v odst. 1 písm. c) uvedeno, že se zakazuje kouřit v zařízeních společného stravování provozovaných na základě hostinské činnosti, pokud tato zařízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuřáky a označeny zjevně viditelným nápisem "Prostor vyhrazený pro kouření" nebo jiným obdobným způsobem a zajištěné dostatečné větrání podle požadavků stanovených zvláštním právním předpisem. Od 1.7. 2010 vstoupí v účinnost novela tohoto zákona. Více o ní v právní poradně.

Velmi důležitá je také požární ochrana, tedy zákon č. 133/1985, o požární ochraně. Podle § 5 tohoto zákona jsou právnické osoby a podnikající fyzické osoby povinny mimo jiné

  • obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu,
  • označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.

Prostor, ve kterém chcete provozovat klub, musí být takto zkolaudován. Takže musíte zkontaktovat příslušný stavební odbor a probrat s nimi příslušný prostor.


Vyjádření od příslušných úřadů

K samotnému provozování klubu tedy potřebujete vyjádření od odboru výstavby, hygienické stanice, inspektorátu bezpečnosti práce a hasičského záchranného sboru.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.