Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Kdo sestavuje účetní výkazy dle IFRS nebo US GAAP?

Finance.cz

Společnosti, s jejichž cennými papíry se obchoduje na burze, musí používat mezinárodní účetní standardy (IFRS nebo US GAAP) pro své finanční výkazy.

 

Důvodem je možnost porovnání jejich výkonnosti, ekonomické síly a dalších ukazatelů. To lze pouze pokud jsou použity stejné účetní metody. Hlavní výhodou při používání jednotných účetních standardů  je tedy možnost porovnávat finanční výkazy jednotlivých společností navzájem a mezi jednotlivými lety.


  • Společnosti obchodující na burze v USA při sestavování finančních výkazů dodržují Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP – všeobecně uznávané účetní principy).
  • Společnosti obchodující na evropských burzách při sestavování finančních výkazů dodržují International Financial Reporting Standards (IFRS – mezinárodní standardy finančního výkaznictví).

Zatímco evropské národní systémy jsou zaměřeny na postupy účtování, tak IFRS i US GAAP umožňují společnostem při vedení svého účetního systému větší volnost (např. není stanovená závazná účetní osnova). Vedení účetnictví tak mohou přizpůsobit svým požadavkům. Nutné je však dodržovat pravidla upravující účetní výstupy. IFRS i US GAAP jsou tedy zaměřeny hlavně na konečnou podobu účetních výkazů a účetní závěrky.


IFRS

IFRS vydává Rada pro mezinárodní účetní standardy a jsou používány v mnoha zemích světa. Více než 80 zemí požaduje pro společnosti kotované na burze, aby splňovaly tyto standardy. V mnoha zemích musí IFRS standardy dodržovat i další zákonem stanovené společnosti, přestože nejsou jejich akcie obchodovatelné na burze (pokud chcete aktuální informace o kapitálových trzích, jděte na www.finance.cz/makrodata-eu/kurzovni-listky).

V Evropské unii musí všechny společnosti, které jsou kotované na veřejně obchodovaných burzách Evropské unie, od roku 2005 povinně vykazovat účetní výkazy v souladu se standardy IAS/IFRS. Mimo evropskou unii používají IFRS společnosti např. v Rusku, Austrálii, Hongkongu nebo Singapuru. Do roku 2001 byly vydávány standardy IAS a od roku 2001 standardy IFRS, které nahrazují dřívější IAS standardy.

V IFRS jsou použité dva hlavní předpoklady:

  • akruální báze – všechny transakce jsou zachyceny v období, ve kterém se udály, přestože např. finanční příjem (úhrada faktury) bude realizována v následujícím období
  • kontinuita – společnost bude pokračovat i v dohledné budoucnosti a nemá tedy v úmyslu omezit či zrušit své podnikatelské činnosti

Čtyřmi charakteristickými znaky účetní závěrky jsou dle IFRS srozumitelnost, relevance, spolehlivost a srovnatelnost. Základními prvky uvedené v koncepčním rámci IFRS jsou aktiva (výsledek minulých událostí, z nichž se očekává budoucí ekonomický prospěch společnosti), závazek (současná povinnost společnosti, která bude mít v budoucnosti za následek odliv finančních prostředků ze společnosti), vlastní kapitál (tj. zbytkový podíl na aktivech společnosti po odečtení všech jeho závazků, je známý také jako vlastní kapitál), výnosy (zvýšení ekonomického prospěchu během účetního období, které se projevilo přírůstkem nebo zvýšením užitečnosti aktiv nebo snížením závazků, výnosy vedou ke zvýšení vlastního kapitálu), náklady (snížení ekonomických přínosů v průběhu účetního období, které se projevilo úbytkem nebo snížením užitečnosti aktiv nebo zvýšením závazků, náklady vedou ke snížení vlastního kapitálu).

Účetní závěrka podle IFRS musí obsahovat:

  • rozvahu
  • výkaz zisku a ztrát
  • výkaz změn vlastního kapitálu (SOCE) nebo výkaz uznaných výnosů nebo nákladů (SORIE)
  • výkaz o peněžních tocích
  • poznámky, shrnutí a vysvětlení významných účetních zásad

Současně jsou srovnávací informace poskytovány za předchozí vykazované období.


US GAAP

US GAAP jsou pravidla používaná v USA pro řadu společností (nejenom veřejně obchodovaných na burze). Historie sahá k roku 1929 a krachu na burze v New Yorku, kdy bylo potřeba vytvořit pravidla na jednotný systém účetnictví. Od roku 1972 tvoří vyhlášky US GAAP výbor Financial Accounting Standards Board (FASB). Společnosti mají při vedení účetnictví značnou volnost. Pravidla zahrnují platný účetní rámec, účetně-právní předpisy, pravidla a účetní standardy. Protože USA jsou zemí se zvykovým právem, tak zákonem nejsou přímo direktivně stanoveny účetní postupy. US GAAP se poněkud liší od IFRS. Přečtěte si článek Daňové ráje v USA.

Dle US GAAP by finanční zprávy měly poskytovat informace, které jsou důležité pro akcionáře, potenciální investory a věřitele. Finanční výkazy tak mají poskytnout informace, které umožní rozhodnutí o investicích nebo poskytnutí úvěru, dále ohodnotí budoucí peněžní toky a zobrazí stav majetku a závazků. Čtyřmi charakteristickými zásadami jsou dle US GAAP: zásada objektivity, zásada významnosti, zásada konzistence a zásada obezřetnosti.

Vyhlášky tvořící US GAAP dodržují všeobecné uznávané zásady: historické hodnoty (tj. všechny účetní případy se účtují na základní pořizovacích cen), uznávání tržeb (tj. dodržování akruálního principu, uznání výnosu bez ohledu na inkaso dané částky – obdobné s IFRS), uznání nákladů (náklady jsou uznatelné pouze v období, kdy byl uznán výnos a musí s daným výnosem souviset) úplné informace (tj. finanční výkazy musí obsahovat dostatečné informace k umožnění rozhodnutí uživatelů těchto výkazů). Pro dosažení základních cílů o kvalitě finančních výkazů má US GAAP čtyři základní předpoklady: příjmy a výdaje jsou odděleny od osobních výdajů, trvání společnosti na dobu neurčitou, jednotkou záznamu je nominální hodnota amerického dolaru a hospodaření činnosti společnosti lze rozdělit do jednotlivých časových období.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo