91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení

91.01 Činnosti knihoven a archivů
91.02 Činnosti muzeí
91.03 Provozování kulturních památek, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí
91.04 Činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků
91.04.1 Činnosti botanických a zoologických zahrad
91.04.2 Činnosti přírodních rezervací a národních parků