81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

81.1 Kombinované pomocné činnosti
81.2 Úklidové činnosti
81.21 Všeobecný úklid budov
81.22 Specializované čištění a úklid budov a průmyslových zařízení
81.29 Ostatní úklidové činnosti
81.3 Činnosti související s úpravou krajiny