51 Letecká doprava

51.1 Letecká osobní doprava
51.10.1 Vnitrostátní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.2 Vnitrostátní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.3 Mezinárodní pravidelná letecká osobní doprava
51.10.4 Mezinárodní nepravidelná letecká osobní doprava
51.10.9 Ostatní letecká osobní doprava
51.2 Letecká nákladní doprava a kosmická doprava
51.21 Letecká nákladní doprava
51.22 Kosmická doprava