SkupinaNázev
Zemědělství01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03 Rybolov a akvakultura
Těžba05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí
06 Těžba ropy a zemního plynu
07 Těžba a úprava rud
08 Ostatní těžba a dobývání
09 Podpůrné činnosti při těžbě
Výrobci10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
12 Výroba tabákových výrobků
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
Voda, energie, odpady35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody
37 Činnosti související s odpadními vodami
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady
Nemovitosti41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
Obchod45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
Doprava49 Pozemní a potrubní doprava
50 Vodní doprava
51 Letecká doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
Kultura, sport59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
60 Tvorba programů a vysílání
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů
Telekomunikace, IT61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
Finance64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení
66 Ostatní finanční činnosti
Služby pro podnikatele69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
73 Reklama a průzkum trhu
78 Činnosti související se zaměstnáním
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání
Ostatní služby33 Opravy a instalace strojů a zařízení
53 Poštovní a kurýrní činnosti
55 Ubytování
56 Stravování a pohostinství
58 Vydavatelské činnosti
72 Výzkum a vývoj
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
85 Vzdělávání
86 Zdravotní péče
87 Pobytové služby sociální péče
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří
96 Poskytování ostatních osobních služeb
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů