Název
Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického
Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin
Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva
Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu
Výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci *) realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
Silniční motorová doprava
Vnitrozemská vodní doprava
Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků
Provádění pyrotechnického průzkumu
Provádění veřejných dražeb (- dobrovolných,- nedobrovolných)
Provozování cestovní kanceláře
Ostraha majetku a osob
Služby soukromých detektivů
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Vedení spisovny
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní
Provádění trhacích a ohňostrojných prací
Provozování pohřební služby
Provádění balzamace a konzervace
Provozování krematoria