Kdy musí výpovědi předcházet varování od zaměstnavatele?

03.05.2022 | , Finance.cz
FIRMY


Kdy musí být zaměstnanec v předstihu varován před sankcí v podobě rozvázání pracovního poměru? Platí povinnost varovat problematického zaměstnance jen pro výpověď, nebo i pro okamžité zrušení pracovního poměru? Kdy je výpověď neplatná, jestliže zaměstnanec nebyl předem upozorněn na to, že ji může v budoucnu dostat?

Někoho nejspíš napadne, jak se ostatně nabízí, že čím je, nebo bude propuštění ze zaměstnání (lidově řečeno vyhazov z práce) přísnější a rychlejší, tím je asi více na místě, aby byl zaměstnanec předem varován. Jenže je tomu přesně naopak.

Výjimečným, přísným a bezprostředním způsobem skončení pracovního poměru je jeho okamžité zrušení. A právě před okamžitým zrušením pracovního poměru zaměstnavatel zaměstnance varovat nemusí. Může přijít zčistajasna, když zaměstnavatel reaguje na zaměstnancovo zvlášť hrubé porušení kázně a chce jej vyhodit, aniž by ho zaměstnával ještě třeba po výpovědní dobu. Povinnost varování platí jen pro určité výpovědní důvody.

Vytýkací dopis

Zdroj: Shutterstock

Kdy vyhazovu na hodinu nemusí předcházet upozornění?

Zaměstnavatel může se zaměstnancem zrušit pracovní poměr okamžitě ve dvou situacích. Pokud byl zaměstnanec odsouzen trestním soudem, nebo když se zaměstnanec zvlášť hrubě prohřešil proti pracovním povinnostem a zájmům zaměstnavatele.

S propuštěním za spáchání trestného činu může zaměstnanec předem počítat. O tom, kdy přijde či může přijít, ani tak nerozhoduje zaměstnavatel, jako právě trestní soud. Nejde proto ani tak o názor zaměstnavatele, ale o to, jak přísně trestnou činnost vyhodnotí a potrestá soud. Zaměstnavatel jen reaguje na rozhodnutí soudu. Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr, pokud byl zaměstnanec odsouzen

  • pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody (tedy bez zkušební doby) na dobu delší než 1 rok, nebo
  • za úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců.

Rychlejší a bezprostřednější asi bude reakce na druhý důvod, protože sám zaměstnavatel bude vystupovat nejspíš v trestním řízení jako poškozený, vždyť jde o trestný čin, kterého se zaměstnanec dopustil při práci. A tak si bude zaměstnavatel snadno hlídat průběh a výsledky trestního stíhání.

TIP: 5 případů, kdy můžete dostat výpověď, i když jste na neschopence

Za mimořádné prohřešky proti pracovní kázni může přijít okamžité propuštění bez jakéhokoliv varování

Porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci (tzv. pracovní kázeň) zvlášť hrubým způsobem, může zaměstnavatel vyřešit problém okamžitým zrušením pracovního poměru. Musí však jít opravdu o ty nejzávažnější prohřešky proti pracovním povinnostem a zájmům zaměstnavatele. Např. když zaměstnanec:

  • něco ve firmě ukradl, zpronevěřil, a poškodil tak zájmy zaměstnavatele, který proto v zaměstnance ztratil důvěru,
  • fyzicky nebo velmi hrubě slovně napadl zaměstnavatele, kolegu, zákazníka, obchodního partnera,
  • má delší neomluvenou absenci v práci.

Kdy musí výpovědi předcházet varování?

Okamžitému zrušení pracovního poměru, které se uplatní v případě těch nejzávažnějších prohřešků zaměstnance, nemusí předcházet žádné varování. Povinnost varovat zaměstnance platí při výpovědi.

Existují dva výpovědní důvody, které může zaměstnavatel vůči zaměstnanci použít ve výpovědi jen tehdy, jestliže byl zaměstnanec na možnost výpovědi zaměstnavatelem předem upozorněn, a to tzv. vytýkacím dopisem.

Sčítání drobných prohřešků proti pracovní kázni

Pro tzv. soustavné méně závažné porušování kázně může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, jestliže byl zaměstnanec v době posledních 6 měsíců upozorněn na možnost výpovědi.

Ale co je to soustavné méně závažné porušování pracovní kázně? Je to opakování stejného prohřešku nebo různých prohřešků, které nejsou tak intenzivní, aby je mohl hned napoprvé zaměstnavatel postihnout bez dalšího výpovědí. Ani nemůže zrušit pracovní poměr okamžitě. Nejde totiž ani o porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (kdy může přijít okamžité zrušení pracovního poměru, nebo i mírnější výpověď), ani o porušení pracovní kázně závažným způsobem (kdy může přijít výpověď).

Mezi taková porušení pracovní kázně patří i pozdní příchody do zaměstnání nebo předčasné odchody z něj, samozřejmě spíše v řádu minut. Jsou to prostě všechna zbývající, drobnější provinění proti pracovní kázni, které nelze bezprostředně potrestat výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru.

TIP: Co dělat, když chcete dát výpověď ve zkušební době?

Prohřešků musí být více v určité době

Před takovou výpovědí pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně tedy musí zaměstnavatel zaměstnance varovat. Další podmínkou je, že zaměstnanec se dopustil nejméně 3 prohřešků po sobě. Nemusí jít o typově stejné prohřešky. Avšak musí k nim dojít v nějaké přiměřené časové souvislosti, třeba v průběhu 3 měsíců, půl roku, maximálně řekněme tak roku.

Neobstála by výpověď pro to, že někdo přišel v průběhu třeba 5 let třikrát do práce o několik minut později. A navíc je potřeba, aby byl zaměstnanec aspoň půl roku před výpovědí varován před možností výpovědi, a to právě pro nějaký předchozí prohřešek zmíněným vytýkacím dopisem.

Výpověď pro špatnou práci čili pro neuspokojivé pracovní výsledky

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky je možné zaměstnanci dát, určuje zákoník práce, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních 12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil. Zaměstnanci musí být ve vytýkacím dopise uložena přiměřeně dlouhá doba pro nápravu. Pokud k ní nedojde, pak tento výpovědní důvod postihuje třeba nižší pracovní výkon oproti ostatním zaměstnancům. (Při vytknutí prohřešků proti pracovní kázni se žádný čas k nápravě neurčuje.)

Jak dlouho platí varování?

Zatímco v případě opakovaných drobných prohřešků proti pracovní kázni je předchozí varování použitelné 6 měsíců, při špatné práci je to celých 12 měsíců. Zaměstnavatel může zaměstnance propustit, pokud má stále neuspokojivé pracovní výsledky, klidně téměř až po roce od varování. Kdežto při výpovědi pro soustavné drobné porušování pracovní kázně nesmí po doručení vytýkacího dopisu uplynout 6 měsíců.


 

Autor článku

Terezie Nývltová Vojáčková


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 9 krát

Články ze sekce: FIRMY