Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Zahraniční investice německých firem

Finance.cz

Zahraniční investice německých průmyslových firem v tomto roce zažijí nový impuls. Povzbuzeno silnými impulsy světového hospodářství v minulém roce, ale také nuceno  tíhou nákladů v domácím prostředí posílilo mnoho průmyslových firem značně své zahraniční aktivity.

 

Plány zahraničních investic na rekordní výši
Zahraniční investice německých průmyslových firem v tomto roce zažijí nový impuls. Povzbuzeno silnými impulsy světového hospodářství v minulém roce, ale také nuceno  tíhou nákladů v domácím prostředí posílilo mnoho průmyslových firem značně své zahraniční aktivity. Rozšiřující investice do zahraničí stejně jako přesunutí výroby hrají v investičním kalkulu firem významnou roli.

Od roku 2001 stabilní vývoj podnikatelských investičních plánů do zahraničí ukazuje pro rok 2005 značně nahoru: sice se ve srovnání s minulým rokem snižuje počet firem, které chtějí investovat do zahraničí, mírně, naproti tomu je značný nárůst objemu investic do zahraničí. Na jaře 2005 plánuje 42 procent průmyslových podniků aktivních v zahraničí navýšení svého investičního rozpočtu, 46 procent chce objem zahraničních investic udržet a jen 12 procent chce uskutečnit nižší zahraniční investice ve srovnání s minulým rokem. Plánovací saldo takto roste během roku o výrazných 18 procentních bodů, nyní s více než 30 plus  procentními body dosahuje nejvyšší hodnotu veškerých průzkumů mínění k zahraničním investicím.

Domácí investice se dostávají do pozadí
Značný nárůst zahraničních investic se jasně odlišuje od vývoje u tuzemských investičních záměrů- jak dokládá poslední dotazníkový konjunkturní průzkum DIHK(Deutscher Industrie-und Handelskammer Tag-Německý sněm průmyslových a obchodních komor): během roku se tuzemské investiční záměry sice také zvýšili, nárůst o 7 procentních bodů je ale značně nižší než u zahraničních investic.

Saldo se vypočítává z podílu vyšších hlášení po odečtení podílu nižších hlášení na základu 100- suma průmyslových firem ochotných investovat v zahraničí. Plánovací saldo má aktuální hodnotu jednoho procentního bodu. Exportem rychlené hospodářské oživění v minulém roce tak vede nyní oslabeno k více domácím investicím. Německé firmy ale stále více investují v zahraničí.  

Export tlačí na zahraniční investice
Další  indicii nabízí pohled na investiční plány průmyslových firem orientovaných na export: jejich aktuální saldo zahraničních investic dosahuje hodnoty 41 plus procentních bodů a překračuje tak dokonce celkové saldo u zahraničních investic (30 procentních bodů). Tuzemské investiční plány exportujících firem za tímto značně pokulhávají: podíl vyšších hlášení překračuje podíl nižších hlášení pouze mírně, saldo obnáší k začátku roku jeden a dva procentní body.Tyto výsledky ozřejmují, že klasický konjunkturní obraz Německa – podle kterého silné exportní impulsy časově naspořené vedou k vyšším podnikatelským investicím-je nadále platný. Tyto investice se uskutečňují převážně na zahraničních výrobních místech německých firem.

Názor, že zahraniční investice znatelně pozitivně ovlivňuje zaměstnanost, nemohou aktuální výsledky dotazování doložit. Záměry v zahraničí investujících průmyslových firem spíše ukazují, že, skoro v souladu s průmyslovými firmami celkem, u domácí zaměstnanosti v roce 2005 nedojde k uvolnění: 13 procent  firem zamýšlí navýšit tuzemský personál, 60 procent neplánuje změnu a 27 procent chce domácí stav zaměstnanců snížit. Záporné saldo mínus 14 procentních bodů ze skupiny všech průmyslových firem je dokonce o 4 procentní body překročeno. Obě hodnoty signalizují ale velmi pochmurný obraz zaměstnanosti pro výrobní region Německo.

Analogicky k nepatrným rozdílům u tuzemské tendence zaměstnanosti se nacházejí také tuzemská investiční salda obou podnikatelských skupin blízko u sebe: zatímco firmy aktivní v zahraničí vykazují saldo 2 procentní body, je domácí investiční tendence všech průmyslových firem s hodnotou salda 1 procentní bod dokonce ještě nižší.


Podstatné výsledky výzkumu „zahraniční investice“ Německého sněmu průmyslových a obchodních komor-DIHK

Plány zahraničních investic na rekordní výši
Zahraniční investice německých průmyslových firem zaznamenávají v tomto roce nový impuls. Plánovací saldo dosahuje nejvyšší hodnoty veškerých dosavadních průzkumů DIHK na téma zahraničních investic. Povzbuzeno silnými impulsy světového hospodářství v minulém roce, ale také donuceno břemenem nákladů v domácím regionu zesiluje mnoho průmyslových podniků své zahraničí aktivity. Sice se snižuje ve srovnání s loňským rokem počet firem, které chtějí v zahraničí investovat, ale na druhé straně je značný nárůst objemu investic do zahraničí.

Domácí investice se dostávají do pozadí
Značný nárůst u zahraničních investic se jasně odlišuje od vývoje u domácích investičních záměrů. Exportem hnané hospodářské oživění v minulém roce vede pouze oslabeně k více domácím investicím. Klasický obraz konjunkturního Německa, podle kterého silné exportní impulsy časově naspořené vedou k vyšším podnikatelským investicím, je nadále platný. Německé průmyslové firmy ale stále více investují do zahraničí.

Získávání trhů se zpomaluje, snižování nákladů zůstává velkým tématem
Celosvětový rekordní růst vede k zesíleným aktivitám na zahraničních trzích: poprvé za 4 roky udávají průmyslové podniky v roce 2005 opět zřízení provozu a služeb jako hlavní motiv zahraničních investic. Motiv výroby za účelem získání trhu po delší době upadá. Oběmi aktivitami reagují podnikatelé na nižší dynamiku trhu v Německu. Velkým tématem zůstává úspora nákladů: více než třetina firem ochotných investovat v zahraničí udává investici do výroby na zahraničních trzích příznivých k nákladům.

Cílový region: země přistupující k EU a Čína
Hlavním cílem německých zahraničních investic jsou nové členské země Evropské Unie. Hraje v tom velkou roli vzrůstající důvěra firem v právní rámcové podmínky po vstupu do EU. Středoevropský trh nabízí především ve srovnání s domácím trhem v Německu pro mnoho firem výhodnější podmínky v oblasti pracovních nákladů a řízení firem. Také plány investic do Číny jsou ve velkém objemu: u záměrů investic do Číny na rozdíl od středoevropského regionu je udáván hlavní motiv produkce za účelem získávání trhu a vybudování provozu a zákaznických služeb.

Vysoká dynamika u tradičních vývozních oborů
Nejvyšší orientaci na zahraničí ukazují v tomto roce v Německu obory orientující se na export 
- automobilový průmysl, elektrotechnika, chemický průmysl, lékařská, měřící, řídící a regulační technika stejně jako strojírenství. Přibližně každá druhá firma tohoto průmyslového odvětví plánuje v roce 2005 zahraniční investici. Nejdůležitějším regionem pro většinou velké průmyslové exportní firmy představuje Čína.

 

Přeložil: Irena Vozková
Zdroj: www.ihk.de

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo