Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Reklama

Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání je jednou z forem podnikání fyzických osob. Fyzické osoby však mohou podnikat i na základě jiného oprávnění dle zvláštních právních předpisů (jedná se například o advokáty, lékaře, daňové poradce apod.), anebo na základě jiného než živnostenského zákona (umělci, autoři). Speciální režim platí také pro soukromě hospodařící zemědělce.

Podnikat jako fyzická osoba je pro podnikatele levnější a jednodušší než zakládat obchodní společnost. Zahájení podnikatelské činnosti je méně administrativně náročné a podnikatel do dosažení zákonem stanoveného obratu není nucen vést účetnictví, postačuje mu daňová evidence. Na druhou stranu podnikatel odpovídá za dluhy vzniklé při podnikání celým svým majetkem.

Pro získání živnostenského oprávnění musí podnikatel splnit všeobecné podmínky provozování živnosti tak, jak je stanoví § 6 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Všeobecnými podmínkami provozování živnosti jsou plná svéprávnost a bezúhonnost. Svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem a člověk ji nabývá zletilostí (dosažením osmnáctého roku věku) anebo přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství. Za bezúhonnou se nepovažuje osoba, která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin, jestliže byl trestný čin spáchán v souvislosti s podnikáním anebo s předmětem podnikání, o který se žádá nebo který se ohlašuje, pokud se na ni nehledí, jako by nebyla odsouzena.

Další podmínkou je, že u podnikatele nenastala některá z překážek provozování živnosti dle § 8 živnostenského zákona.

Živnostenský zákon rozděluje živnosti na ohlašovací a koncesované.

Ohlašovací živnosti jsou řemeslné, volné a vázané.

Podmínkou provozování řemeslné živnosti je odborná způsobilost, která je pro řemeslné živnosti definovaná v § 21 a 22 živnostenského zákona. Řemeslné živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 1 živnostenského zákon.

Podmínkou provozování vázaných živností je též odborná způsobilost, tyto živnosti jsou včetně požadavků na odbornou způsobilost uvedeny v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Pro provozování volných živností odborná způsobilost není podmínkou. Volné živnosti jsou vyjmenovány v příloze č. 4 živnostenského zákona.

Oprávnění k provozování ohlašovací živnosti vzniká k datu ohlášení.

Podmínkou provozování živnosti koncesované je splnění všeobecných podmínek a zvláštních podmínek. Zvláštní podmínky provozování koncesované živnosti jsou stanoveny pro jednotlivé obory podnikání v příloze č. 3 živnostenského zákona nebo jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

Oprávnění provozovat koncesovanou živnost vzniká dnem právní moci rozhodnutí o udělení koncese.


Rejstříky.finance.cz

Menu sekce

reklama

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Rejstříky - osoby

  Rejstriky.finance.cz
  Rejstříky - subjekty

   Rejstriky.finance.cz
   Rejstříky - adresy

    Rejstriky.finance.cz
    Přihlášení

    Zapomněl jsem heslo